Dominee R. Kok Dominee R. Kok
 
     
 
 
Home Zijn leven Zijn werkOver hem geschreven Over deze website
 
 
 
Zijn Werk - Losse preken / Meditaties / Lezingen
De stem des woords - Veenendaal
De stem des woords - Alphen a/d Rijn
'Van recht en genade'
'Uit de Levensbron'
Meditaties


"De stem des woords" - Veenendaal
04-04-1952 "De prediking van de beloften des Evangelies
3de Jaargang, no. 05
bijblad bij "De stem des woords: Off. Orgaan der Plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Veenendaal", onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg
xx p..
download document
16-09-1955 "Herdenkingspredikatie bij het 40-jarig ambtsjubileum, gehouden op maandag 5 september 1955"- 1 Thessalonicenzen 2: 1 en 2
6de Jaargang, no. 15
"De stem des woords: Off. Orgaan der Plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Veenendaal", onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg
xx p.
download document
17-02-1956 "De prediking van…. De grootste Profeet en Leraar in Israël; Het zitten aan de voeten des HEEREN"; - Lukas 10:38 t/m 42
7de Jaargang, no. xx
"De stem des woords: Off. Orgaan der Plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Veenendaal", onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg
xx p.
download document
12-1956 "De prediking van Gods beloften: gedrukt (onderdrukt); geschrapt; getoetst, gestraft; gerechtvaardigd"
7de Jaargang, no. xx
"De stem des woords: Off. Orgaan der Plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Veenendaal", onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg
xx p.
download document
16-01-1957 "Voor de laatste keer"
7de Jaargang, no. 15
"De stem des woords: Off. Orgaan van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat te Veenendaal", onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg
Drukker Fa. Jac. Van Hardeveld, Veenendaal
1 p.
01-1965 "Het aannemen van Christus"- Johannes 1: 11 t/m 13
Prekenserie "De stem des woords" - 3de jaargang, nr. 1;
januari 1965
Uitgeverij: De stem des woords
15 p.
02-1965 "De bekering" - Lukas 13: 1 t/m 5
Prekenserie "De stem des woords" - 3de jaargang, nr 3; februari 1965
Uitgeverij: De stem des woords
32 p.


"De stem des woords" - Alphen aan den Rijn
04-04-1952 "Het aannemen van Christus"- Johannes 1: 11 t/m 13
Prekenserie "De stem des woords" - 3de jaargang, nr. 1;
januari 1965
Uitgeverij: De stem des woords
15 p.
01-1963 "Het aannemen van Christus"- Johannes 1: 11 t/m 13
Prekenserie "De stem des woords" - 1de jaargang, nr. 1;
januari 1963
Uitgeverij: De stem des woords
15 p.
01-1965 "Het aannemen van Christus"- Johannes 1: 11 t/m 13
Prekenserie "De stem des woords" - 3de jaargang, nr. 1;
januari 1965
Uitgeverij: De stem des woords
15 p.
02-1965 "De bekering" - Lukas 13: 1 t/m 5
Prekenserie "De stem des woords" - 3de jaargang, nr 3; februari 1965
Uitgeverij: De stem des woords
32 p.


Prekenserie "Van Recht en Genade"
06-1969 "Het huwelijksbeeld van Christus" - Efeze 5: 22 t/m 27
Prekenserie "Van Recht en Genade" - 16de jaargang, no. 6 - juni 1969,
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
107 p.
xx-1970 "Gerechtvaardigd van het verderf der zonde"
Prekenserie "Van Recht en Genade" - 17de jaargang, no. x - xxx 1970
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
Xx p.
xx-1970 "De geestelijke familie band"
Prekenserie "Van Recht en Genade" - 17de jaargang, no. x - xxx 1970
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
Xx p.
xx-1971 "De eeuwig geldende gerechtigheid"
Prekenserie "Van Recht en Genade" - 18de jaargang, no. x - xxx 1971
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
Xxp.
xx-1971 "Het Goddelijk Ik zal
"Prekenserie "Van Recht en Genade" - 18de jaargang, no. x - xxx 1971
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
Xx p.
01-1972 "Opdat zij Hem de Heere voorstelden" - Lucas 2: 22 t/m 24
Prekenserie "Van Recht en Genade" - 19de jaargang, no. 1 - januari 1972
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
Xx p.
08-1972 "De Heere roept ons vanuit Zijn Naam" - 2 Kronieken 7: 14
Prekenserie "Van Recht en Genade" - 19de jaargang, no. 8 - augustus 1972
Uitgeverij: De Banier, Utrecht
Xx p.


"Uit de Levensbron"
27-04-1958 "Werp de diensmaagd uit en haar zoon" - Galaten 4: 30 en 31
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën", 28ste jaargang, no. 13
27 april 1958
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
31-12-1961 "Het gericht des Heeren" - Jesaja 1: 18
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
31ste jaargang, no. 48
31 december 1961
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
29-07-1962 "Komende op de wolken des Heren" - Matthéüs 24: 30 t/m 42"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
32ste jaargang, no. 26
29 juli 1962
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
10-03-1963 "Van uit het verbond des Heren" - Hosea 10: 12
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
33ste jaargang, no. 6
10 maart 1963
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
14-06-1964 "Blust de Geest niet uit!" - 1 Thessalonicenzen 5: 19 t/m 22
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
34ste jaargang, no. 20
14 juni 1964
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
27-06-1965 "De Here maakt een nieuw Verbond" - Jeremia 31: 33
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
35ste jaargang, no. 21
27 juni 1965
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
26-02-1966 "De dag van Christus" – Johannes 8: 56
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
36ste jaargang, no. 4
27 februari 1966
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
28-01-1968 "De hemelse bruiloftsvreugde" - Johannes 3: 22-36
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
38ste jaargang, no. 40
28 januari 1968
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
03-11-1968 "Het niet rijk zijn in God" - Lukas 12: 16 t/m 34
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
38ste jaargang, no. 40
3 november 1968
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
03-08-1969 "Hij reisde zijn weg met blijdschap" - Handelingen 8: 39b
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
39ste jaargang, no. 27
31 augustus 1969
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
31-05-1970 "De Here opent het hart" - Handelingen 16: 14 en 15
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
40ste jaargang, no. 18
31 mei 1970
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
12-08-1973 "Het ingaan in de rust des Heren" - Hebreeën 4: 11 t/m 13
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
43ste jaargang, no. 28
12 augustus 1973
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
23-12-1973 "Simeon in het huis van de Vader" - Lukas 2: 25 t/m 35
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
43ste jaargang, no. 47
23 december 1973
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
11-08-1974 "Het vasmaken van uw roeping en verkiezing" - 2 Petrus 1: 10 en 11
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
44ste jaargang, no. 28
11 augustus 1974
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
download document
29-12-1974 "Vader, de ure is gekomen" - Johannes 17: 1 t/m 3
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
44ste jaargang, no. 48
29 december 1974
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
13-07-1975 "Israëls vertrek van de berg des Verbonds" - Numeri 10: 33 t/m 36
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
45ste jaargang, no. 24
13 juli 1975
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
26-10-1975 "Gods reddende liefde, die is in Zijn Zoon" - Johannes 3: 16
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
45ste jaargang, no. 39
26 oktober 1975
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
06-06-1976 "Doch de meeste van deze is de liefde" - 1 Korinthe 13: 13
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
46ste jaargang, no. 10
6 juni 1976
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
05-12-1976 "En doe gelijk als Gij gesproken hebt" - 2 Samuël 7: 25c
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
46ste jaargang, no. 36
5 december 1976
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
10-07-1977 "Maar de wet is bovendien ingekomen" - Romeinen 5: 20 en 21
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
47ste jaargang, no. 11
10 juli 1977
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
13-11-1977 "De beloofde Zaligmaker is tot ons gekomen" - Lukas 2: 10 t/m 14
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
47ste jaargang, no. 29
13 november 1977
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek
12-03-1978 "Zalig is de man…."- Jakobus 1: 12
"Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën",
47ste jaargang, no. 46
12 maart 1978
onder redactie van prof. J. Hovius, prof.dr. W. van 't Spijker en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele Christelijke Gereformeerde predikanten,
1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.) (572)
Uitgave: Fa. B. Weissenbach & Zonen,
Sneek


"Meditaties"
1946 "Levensmoed. - Predicatie uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1ste Jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen, der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons Vaderland"
Uitgave van het LANDELIJKE VERBAND van Jongelingsverenigingen der Geref. Gemeenten in Nederland
“Daniël”, Gouda
1946
1947 "De raad van Bileam. - Predicatie over Numeri 25:1-3"
Uitgave van het LANDELIJKE VERBAND van Jongelingsverenigingen der Geref. Gemeenten in Nederland
“Daniël”, Gouda
1947
17-02-1950 "De Stem des Woords: Off. Orgaan der Plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Veenendaal", onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg
xx p.
download document
1967 "De Sacramenten; de betekenis van Doop en Avondmaal - samenvatting van de inleiding door Ds. R. Kok te Ameide op een jeugdavond van de Chr.Geref. Jeugdvereniging te Alphen aan den Rijn op 23 september 1967."
Uitg.
1967
 
 
     
 
© 2023 dinekesinke.nl
Concept en Realisatie: upMention
Home
Contact