Dominee R. Kok Dominee R. Kok
 
     
 
 
Home Zijn leven Zijn werk Over hem geschrevenOver deze website
 
 
 
Over hem geschreven - Publicaties : In verschillende bladen
22-08-1975 Rik Valkenburg "Reinier Kok: `In eigen kracht kàn het niet`",
"Koers, reformatorisch opinieblad",
6de jaargang, nr. 135
22 augustus 1975
p. 28 t/m 31
download document
05-09-1975 Redactie RD "Gods Beloften zijn waarachtig, de mens is verantwoordelijk",
interview met ds. R. Kok,
Reformatorisch Dagblad
download document
1986 ds. A. Moerkerken "Het onderscheid tussen aanbod van genade en de beloftes des verbonds."
De Saambinder
1986
15-11-1989 "Presentatie 85ste boek Rik Valkenburg"
De Minikrant
9de jaargang, nr. 46
Woensdag 15 november 1989
download document
15-11-1989 "Levensschets over geliefde en omstreden predikant"
Rijnpost
15-11-1989
download document
Juli 1990 ds. F. Mallan "Al het mooie van ds. R. Kok is onder de aandacht gebracht."
Reformatorisch Dagblad
juli 1990
Juli 1990 G. Roos "Beleid R. D. is niet om in alle conflicten partij te kiezen."
Reformatorisch Dagblad
juli 1990
Sept. 1993 M. de Boer "De kerkscheuring die God heeft gewild." - interview met ds. F. Mallan
Koers, reformatorisch opinieblad
september 1993
Sept. 1996 K. van der Zwaag "Het leven gaat ontbreken." - interview met ds. F. Mallan
Reformatorisch Dagblad
september 1996
20-10-1998 J.M. de Heer "Bakkerszoon en domineesdochter; ds. Van Kooten: 'De dag is niet ten einde, daarom werk ik nog'" - interview met ds. G. H. van Kooten
Reformatorisch Dagblad
22 oktober 1998
download document
02-03-1999 K. van der Zwaag "Niet gemoedelijk, wel bewogen; Ds. Kersten bracht hoopvolle verwachting over op gezin en kerk"
Reformatorisch Dagblad
2 maart 1999
06-04-1999 K. van der Zwaag "Met een oude Ford naar Amsterdam; mevr. Steenblok"Het ging mijn man vooral om de zuivere leer""
Reformatorisch Dagblad
6 april 1999
30-11-1999 J. van 't Hul "Getroost op het bietenveld" - boekbespreking: "Hij Die u roept, is getrouw; uit het leven van ds. M. van Beek"
Reformatorisch Dagblad
30 november 1999
29-12-1999 ds. A. Moerkerken "Een wonder of een eeuw van strijd; Schriftgezag, verbond en genadeaanbod verdeelden de gereformeerde gezindte"
Reformatorisch Dagblad
29 december 1999
download document
02-02-2000 ds. W. van Sorge "Verzegeling aan alle dopelingen; echte verbondsprediking stelt mensen niet lichtvaardig gerust."
Reformatorisch Dagblad
2 februari 2000
download document
02-02-2000 ds. A. Moerkerken "Belofte niet voor elk kind hetzelfde; verkiezing bepaalt of iemand wezenlijk in het genadeverbond is.."
reactie van ds. A. Moerkerken op ds. W. van Sorge
Reformatorisch Dagblad
2 februari 2000
download document
10-02-2000 E. de Jong "Niet of wel vereenzelvigen."
NIET GEPLAATST in "Opgemerkt" in het
Reformatorisch Dagblad
10 februari 2000
04-02-2000 Redactie kerk “E. de Jong roept Geref. Gemeenten op: Maak schorsing Ds. R. Kok ongedaan”
Nederlands Dagblad
Donderdag 4 mei 2000
download document
12-02-2000 Dr. C.P. Polderman "Een gesprek zonder eind; verkiezingstheologen redeneren terug naar de eeuwigheid”
Reformatorisch Dagblad
12 februari 2000
download document
12-02-2000 W. Steller "Ongelovige geeft God de schuld; Menselijke dogma’s niet over de Heilige Schrift heen leggen."
Reformatorisch Dagblad
12 februari 2000
19-04-2000 G. Roos "Oostkapelle kon niet scheiden van ds. Kok."
Reformatorisch Dagblad
19 april 2000
download document
25-05-2000 J. van `t Hul "Een appèl uit Lemmer. " - gesprek met E. de Jong uit Lemmer
Reformatorisch Dagblad
25 mei 2000
download document
25-05-2000 J. van `t Hul "Een scheur die niet geheeld kon worden; Ds. Moerkerken: Bij ds. Kok willen we onderscheid maken tussen zijn persoon en zijn schorsing." - Reaktie van Ds. A. Moerkerken op Appèl-bezwaarschrif van E. de Jong uit Lemmer
Reformatorisch Dagblad
25 mei 2000
download document
25-05-2000 Ds. A. Moerkerken "Een scheur die niet geheeld kon worden - Ds. Moerkerken: Bij ds. Kok willen we onderscheid maken tussen zijn persoon en zijn schorsing"
Reformatorisch Dagblad
25 mei 2000
download document
30-05-2000 E. de Jong "Waar het om ging, en ... waarom het gaat!"
Niet geplaatste "opgemerkt" van 30 mei van het Reformatorisch Dagblad
download document
05-2000 W. Steller “Eerherstel voor ds. R. Kok?” Nader Bekeken,
De Wekker, orgaan van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland
Mei 2000
download document
02-06-2000 ds. A. Moerkerken "Niet vereenzelvigen."
De Saambinder, kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten
78ste jaargang, nr. 38
Donderdag 22 juni 2000
download document
03-06-2000 Ds. R. van Kooten "De wond die na vijftig jaren nog draagt - De kwestie-ds. R. Kok moet op de juiste wijze behandeld worden"
Reformatorisch Dagblad
3 juni 2000
download document
06-06-2000 Ds. W. van Sorge "Verbondsbelofte is Gods tóézegging - Waar geloof kan alleen een antwoord zijn op het belovende spreken van God"
Reformatorisch Dagblad
6 juni 2000
download document
06-06-2000 Ds. F. Mallan "De vermeende eenzijdigheid van dr. Steenblok - De algenoegzaamheid van Christus` verdienste is geen uitgestrektheid voor ieder mens"
Reformatorisch Dagblad
6 juni 2000
download document
06-06-2000 Ds. A. Moerkerken "Het zoeken van de juiste koers - In 1950 was een hartader van der Geref. Gem. in het geding"
Reformatorisch Dagblad
10 juni 2000
download document
09-06-2000 Ds. A. Moerkerken Om de prediking van Gods beloften
Kleine Kroniek
Gereformeerde Weekblad
101ste jaargang, nr. 23
Vrijdag 9 juni 2000
download document
15-06-2000 K. van der Zwaag "De reikwijdte van verbond en belofte" - Van der Graaf, Maris en Meeuse verdeeld over de erfenis van Woelderink” - Kerkplein
Reformatorisch Dagblad
15 juni 2000
download document
04-07-2000 Ds. A. Moerkerken “Schroom om belijdenis af te leggen; Noordoost Nederland is zwaartepunt geworden van christelijke gereformeerden”
Kerk en Godsdienst
Reformatorisch Dagblad
Dinsdag 4 juli 2000
30-07-2000 drs. J. P. Proos "Kok en Kersten in de klas." - rubriek "EIGENwijsheid"
Reformatorisch Dagblad
30 juli 2000
download document
14-09-2000 J. R. A. Dekker en K. van der Zwaag "Een hernieuwde poging tot gesprek",
Reformatorisch Dagblad
14 september 2000
download document
16-09-2000 Ds. J.J. van Eckeveld, Zeist "Pleidooi voor evenwichtige prediking; Geref. Gem. willen met onderscheid over de beloften spreken"
Reformatorisch Dagblad
16 september 2000
download document
19-09-2000 Ds. Tj. De Jong "Onderscheidende prediking blijft nodig; Te optimistische visie op gelovige leidt tot verbondsmatige gemeente",
Reformatorisch Dagblad
19 september 2000
download document
06-10-2000 Mevr. C. van Reenen-Bulk "Ds. R. Kok integere held"
NIET GEPLAATST "Opgemerkt"
Reformatorisch Dagblad
30 juli 2000
download document
2000 ds. A. Moerkerken "Niet vereenzelvigen."
De Saambinder
2000
download document
10-11-2000 ds. A. Moerkerken "De leer tegen het licht." deel 1 t/m 7
De Saambinder, kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten
78ste jaargang, nr. 38
Donderdag 5 oktober 2000 t/m donderdag 16 november 2000
download document
6 februari 2003 t/m 20 maart 2003 Ds. J.M.J. Kieviet "“HET AANBOD VAN GENADE” – 4 delen"
Bewaar het Pand, Uitgave tot bevordering van de handhaving der oude Gereformeerde beginselen.
38e Jaargang nr. 3 t/m 6
donderdag 6 februari 2003 t/m donderdag 20 maart 2003
download document
27-02-2003 C. den Boer Ds. Harinck beschrijft theologische koers Gereformeerde Gemeenten -
Het aanbod van genade

De Waarheidsvriend
91e jaargang nummer 8,
27 februari 2003
download document
12-02-2003 Drs. P. Molenaar “De plaats van het aanbod van genade; Ds. Harincks ”De prediking van het Evangelie” van belang voor hele gereformeerde gezindte”"
Reformatorisch Dagblad
12 februari 2003
download document
12-03-2003 Drs. G. Ligtenberg "Veilig in Jezus`armen"
Reformatorisch Dagblad
12 maart 2003
download document
28-03-2003 Redactie kerk Contacten na 50 jaar
Nederlands Dagblad
28 maart 2003
28-03-2003 Henk H.J. van As "Steenbloks breuk nog lang niet geheeld"
Nederlands Dagblad
28 maart 2003
23-05-2003 K. van der Zwaag "De teloorgang van de oude garde; Ds. Olie beziet opheffing LV-fonds met gemengde gevoelens",
Reformatorisch Dagblad
23 mei 2003
download document
21-06-2003 Ds. C. Harinck "Het Evangelie, de schat van de kerk",
Reformatorisch Dagblad
21 juni 2003
download document
12-09-2003 prof. dr. W. van 't Spijker Antwoord op de belangrijkste levensvragen; Afwachten of verwachten. De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief
Nederlands Dagblad
12 september 2003
23-10-2003 Ds. D. Visser “Brengt boek over de toe-eigening heil?”
Kerkblad voor het Noorden,
23 oktober 2003
12 september 2003
download document
27-10-2003 Kerkredactie "Congres over toe-eigening des heils trekt zo`n 700 mensen; "Voluit genade, maar tegelijk voluit mensenwerk""
Reformatorisch Dagblad
27 oktober 2003
download document
27-10-2003 Daniël Gillissen "Geen spannende discussie tijdens studiedag"
Nederlands Dagblad,
27 oktober 2003
download document
27-10-2003 Jan Kas "Klaas van der Zwaag krijgt bijval van `gewone` gemeenteleden, niet van dominees"
Barneveldse Krant
27 oktober 2003
download document
10-2003 dr H.J.C.C.J. Wilschut AFWACHTEN OF VERWACHTEN?Nader Bekeken, De Stichting Woord en Wereld
oktober 2003
download document
26-12-2003 kerkredactie “Scheuring van 1953 ingetogen herdacht”
Reformatorisch Dagblad
26 december 2003
12-2003 A.N. Hendriks Een moedig appel
De Rondblik,
Nader bekeken, De Stichting Woord en Wereld
december 2003
download document
xx-2003 Ds. P. de Vries Het aanbod van genade
Hervormde Kerkbode voor de Veluwe Jaargang ??, nr. ??
xx-2003
download document
06-01-2004 cultuurredactie “Cornelius Lambregtse overleden”
Reformatorisch Dagblad
5 januari 2004
download document
10-02-2004 Hans Reinders “Bezwaarden zoeken plek in Geref. Gemeenten – of anders daarbuiten”
Nederlands Dagblad,
10 februari 2004
download document
19-02-2004 Ds. P.H. van Harten “Boekbespreking: Afwachten of verwachten” I - “Het geloof als plicht en gave” en II - “Wij wilden Jezus wel zien”
De Waarheidsvriend
16 en 26 februari 2004
download document
05/06-2004
Ds. W. Visscher “De prediking van het evangelie” deel 1 t/m 6
De Saambinder, kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten
82e jaargang nr 33 t/m nr. 38
13 mei 2004 t/m 17 juni 2004
download document
06-2004 prof. dr. W. Verboom “EEN EXISTENTIEEL BOEK”
Theologia Reformata,
juni 2004
download document
05-10-2004 J. van 't Hul “Elke preek is een geschenk”
Reformatorisch Dagblad
5 oktober 2004
download document
05-10-2004 medewerker “Houd de leeruitspraken bij elkaar”
Reformatorisch Dagblad
15 november 2004
download document
24-12-2004 Dr. C. S. L. Janse "Tijd van toenemende spanningen; Kersten wilde Steenblok en Kok binnen de Gereformeerde Gemeenten bij elkaar houden",
Reformatorisch Dagblad,
24 december 2004
download document
18-03-2005 Kerkredactie “GG willen gesprekken over eenheid voortzetten; In Utrecht hielden de Gereformeerde Gemeenten gisteren de laatste vergadering van de synode 2004”,
Reformatorisch Dagblad,
18 maart 2005
21-01-2006 Redactie kerk "Van der Zwaag in beroep tegen tucht",
Nederlands Dagblad,
21 januari 2006
download document
26-01-2006 E. de Jong, Lemmer "Van der Zwaag",
Nederlands Dagblad,
26 januari 2006
download document
15-05-2006 medewerker “Handboek Kerkgeschiedenis gepresenteerd”,
Reformatorisch Dagblad,
15 mei 2006
03-04-2007 K. van der Zwaag "Om de eenheid van belofte en beleving; CGK-predikant ds. A. K. Wallet met emeritaat",
Reformatorisch Dagblad
3 april 2007
download document
07-04-2007 Daniël Gillissen en Wim Houtman "Alles anders dan vroeger",
Nederlands Dagblad,
7 april 2007
download document
07-06-2007 J. van \‘t Hul “Studeren is ook een vorm van bidden”,
Reformatorisch Dagblad,
7 juni 2007
download document
08-06-2007 kerkredactie “Geref. Gemeenten moeten zich bezinnen”,
Reformatorisch Dagblad,
8 juni 2007
17-08-2007 redactie "Leer is blokkade voor geloof; Nieuw boek over Gereformeerde Gemeenten",
Barneveldse Krant
17 augustus 2007
download document
06-09-2007 J. van 't Hul “Eeuwfeest zonder vlag en bloemen”
Reformatorisch Dagblad
6 september 2007
05-10-2007 Fred van Lieburg "Op zoek naar een bevindelijk profiel",
Nederlands Dagblad,
5 oktober 2007
download document
06-10-2007 Kerkredactie "Ontslag dr. Steenblok onwettig; schorsing ds. Kok onzorgvuldig:
Gereformeerde Gemeenten houden symposium rond eeuwfeest"

Reformatorisch Dagblad,
6 oktober 2007
download document
Juni 2007 P.L. Rouwendal “De Stem des Woords (1950-1957)”- een verdwenen kerkblad p. 42 t/m 52
Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers.
Uitgave van De Groot Goudriaan; Redactie dr. H. Florijn, J. Mastenbroek en J.P. Neven;
12de jaargang - nummer 2 - juni 2007
63 blz. geniet
download document
08-10-2007 Redactie kerk "Geref. Gemeenten erkennen fouten synodes",
Nederlands Dagblad,
8 oktober 2007
download document
08-10-2007 Ds. M. Golverdingen "De ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeenten in het verleden; Ds. M. Golverdingen - Bewaard en staande gehouden",
Reformatorisch Dagblad,
8 oktober 2007
download document
08-10-2007 Ds. A. Moerkerken "De huidige positie van de Gereformeerde Gemeenten - en hun toekomst; Ds. A. Moerkerken - Bewaar het en bekeer u...",
Reformatorisch Dagblad,
8 oktober 2007
download document
09-10-2007 Kerkredactie "Ds. Mallan blij met "eerherstel dr. Steenblok"; Positieve reacties vanuit GGiN en CGK
op uitspraken ds. M. Golverdingen tijdens jubileumsymposium GG...",
Reformatorisch Dagblad,
9 oktober 2007
download document
24-10-2007 Redactie kerk "Schorsing ds. Kok zorgvuldig verlopen",
Nederlands Dagblad,
24 oktober 2007
download document
27-10-2007 Daniël Gillissen "Niet bitter na bijna zestig jaar" - interview met mevr. A. Hulsman-Kok,
Nederlands Dagblad,
27 oktober 2007
download document
31-10-2007 Daniël Gillissen "Site ds. Kok onder druk leeggehaald."
Nederlands Dagblad,
31 oktober 2007
download document
02-11-2007 Kerkredactie "Plan voor nieuwe website ds. R. Kok",
Reformatorisch Dagblad,
2 november 2007
download document
02-11-2007 P. Roos "Kerkelijk Actueel" in "Bewaar het pand" 2 nov. 2007, jrg. 42, nr. 21; p. 249 t/m 250,
2 november 2007
download document
02-11-2007 J.M. J. Kievit "Liefde en kritiek" - column in "Bewaar het pand"; 2 nov. 2007, jrg. 42, nr. 21; p. 249 t/m 251,
2 november 2007
download document
?? Artikelen series uit "De Saambinder"
?? Ds. J. M. J. Kieviet serie artikelen in Bewaar het Pand - "Voor wie zijn Gods beloften?", nr.1 t/m 13 download document
?? Ds. J.W. Maris "Twee of drie verbonden?",
De Wekker
??
download document
10-11-2007 Redactie kerk “Kleinkinderen Kok lanceren website”,Nederlands Dagblad,10 november 2007 download document
17-12-2007 A. Cluistra “Pijnlijk misverstand rond ds. R. Kok”,Opiniepagina Reformatorisch Dagblad,Maandag 17 december 2007 download document
23-03-2008 Kerkredactie “Gereformeerde Gemeenten erkennen kerkordelijke fouten 1950 en 1953”
Reformatorisch Dagblad
28 maart 2008
download document
NIEUW!
26-05-2010
Kerkhistorie "Exentriek en misverstaan; Cornelis Steenblok (1894-1966)"
Terdege, p. 56-59, 26 mei 2010
download document
NIEUW!
20-11-2010
Op het scherp van de snede “Het schoolbord van meester Kok”
De Telegraaf, p. 7
download document
 
 
     
 
© 2019 dinekesinke.nl
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact