Dominee R. Kok Dominee R. Kok
 
     
 
 
Home Zijn leven Zijn werk Over hem geschreven Over deze website
 
 
 
U bevindt zich nu op een website over:

DE WERKEN VAN DS. REINIER KOK

Deze site laat zien dat de inhoud van de prediking van ds R. Kok en zijn werken ook zeggingskracht heeft voor vandaag. Dìe inhoud willen we levend houden. Voor iedereen die zijn werken wil lezen - voor het eerst of opnieuw - wil deze website een toegang zijn! Het is een soort archief waar u zijn preken kunt lezen en beluisteren en geschreven documenten over hem kunt vinden.

Op deze site gaat het niet om de aandacht voor ds. R. Kok als persoon. Deze website is nìet bedoeld als een actiemiddel voor wie dan ook.

De makers van deze site hopen dat er veel zegen uitgaat van de werken van ds. R. Kok. Ds. R. Kok had een hele originele en directe manier van zich uitdrukken om zo de problemen van zijn tijd en Gods antwoord daarop onder woorden te brengen. Hij legde aan de ene kant het vuur na aan de schenen en aan de andere kant kon hij vertroosten uit het Woord. Dat is iets wat - onder de zegen van God - mensen kan stil zetten en veranderen. God zegene u bij het lezen!

Of zoals het korte gebed - dat hij uitsprak aan het begin van iedere preek - zegt:

“En mocht het U behagen,
o, dierbare Ontfermer,
ons voor te komen met Uw Goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen,
die zoeter zijn dan honing, ja dan honingzeem.
Amen”.
 
 
     
 
© 2024 dinekesinke.nl
Concept en Realisatie: upMention
Home
Contact